ze_blokchain

Для легалізації розвитку криптовалютної сфери в Україні необхідно забезпечити читкі правові умови для віртуальних активів. Їх повне узаконення забезпечить захист прав користувачів монет, а також криптобізнесменів.

У цьому розділі Cryptohacker буде освітлювати сприяння спільноти наблизити легалізацію криптовалют у державі.

Згідно проекту “Концепція державної політики у галузі віртуальних активів” визначаємо основні терміни криптоіндустрії:

  • Розподілений реєстр записів у формі даних – систематизована база записів у формі даних, які зберігаються, формуються і оновлюються на основі алгоритмів, що забезпечують тотожність усіх актуальних копій реєстру;
  • Цифровий актив — інформаційний ресурс похідний від права на цінність та такий, що обертається у розподіленому реєстрі у вигляді унікального ідентифікатора
  • Віртуальні активи – будь-які записи в рамках розподіленого реєстру записів у формі даних, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому;
  • Токени – цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого реєстру записів у формі даних, який має криптографічний захист. Токен може використовуватися для посвідчення наявності прав на об’єкти цивільного права та/або зобов’язальні відносини.
  • ICO / ITO (initial coin/token offering) – форма залучення капіталу у вигляді емісії токенів, що передбачає зобов’язання організатора ICO / ITO спрямувати отриманий капітал на реалізацію заявлених цілей на визначених ним умовах;
  • Майнінг – здійснення обчислень, направлених на підтримання функціонування розподіленого реєстру записів у формі даних (зокрема, побудованого на базі блокчейну).

Фото: flickr.com
Обробка: Vinci